Bebek, Çocuk ve Ergen

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Danışmanlık

Website templates and MS Expression Web resources...

Bebeklerde, Çocuklarda ve Ergenlerde Görülen Ruhsal Bozukluklar

Anasayfa
Özgeçmiş
Yayınlar
Belirtiler
Hastalıklar
Testler
Tedavi
İletişim
 • Zekâ Gerilikleri

 • Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

 • Özgül Öğrenme Güçlükleri

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Karşıt Olma - Karşı Gelme Bozukluğu

 • Davranım Bozukluğu

 • Dürtü Kontrol Bozuklukları

 • Uyum Bozuklukları

 • Kaygı Bozuklukları

                        Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

                        Yaygın Kaygı Bozukluğu

                        Sosyal Fobi

    Özgül Korkular 

 • Duygu Durum Bozuklukları

Depresyon

Bipolar Bozukluk

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk

 • Disosiyatif Bozukluklar

 • Bağlanma Bozuklukları

 • Tik Bozuklukları

 • Yineleyici Hareket Bozuklukları

 • Konuşma Bozuklukları

 • Dışa-Atım Bozuklukları

                        Enürezis (İdrar Kaçırma)

                        Enkoprezis (Kaka Kaçırma) 

 • Uyku Bozuklukları

 • Yeme Bozuklukları

                        Bebek ve Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme

                        Bozuklukları

                        Ergenlerde Yeme Bozuklukları 

 • Cinsel Kimlik Bozuklukları

 • Alkol ve Madde Kullanım Bozuklukları

 • Şizofreni ve Diğer Psikotik Bozukluklar

 • Yapay Bozukluk

 

 

Bizimle bağlantı kurmak için:

Cinnah Cad. 52/6

Çankaya Ankara

Telefon:(312) 442 55 66

Faks: (312) 442 55 66

E-posta: ruslu@medicine.ankara.edu.tr

 

Copyright Your.com 2007 All rights reserved. MS Frontpage Resource