Prof. Dr. Runa İdil Uslu’nun Dersleri ve Konferansları:

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 1-2 öğrencilerine “Hastanede yatan çocuk” ve “Bebek gelişiminde risk etmenleri ve koruyucu etmenler” ve “Çocuklarda Cinsel Gelişim ve Cinsel Kimlik”

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 7-8 öğrencilerine “Çocuklarda bunaltı bozuklukları, dışa atım bozuklukları, tik bozuklukları, iletişim bozuklukları ve bebek ruh sağlığı”

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 9-10 öğrencilerine “Çocuk İstismarı’, ‘Çocuklarda Duygudurum Bozuklukları” konulu kuramsal ve ‘Çocuk İstismarı’, ‘Çocuklarda Okul Başarısızlığı’ konulu uygulamalı dersler.

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri’ne yönelik kuramsal ve uygulamalı dersler:

  • Semiyoloji

  • Nöroanatomi ve Genetik

  • Bebek Ruh Sağlığı

  • Adli Çocuk Psikiyatrisi

  • Ailenin Değerlendirilmesi

  • Aile Terapileri

  • Nörolojik Silik Bulgu Muayenesi

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı, “Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi”, Ankara Pilot Çalışması kapsamında “Bireyin gelişim dönemleri, gelişimsel krizler ve gebeliğin kadının gelişimindeki yeri” 1992, Ankara.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Dünya Sağlık Örgütü ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı, “Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi”, İl Eğitimcilerinin Eğitimi Toplantısı kapsamında “Psikososyal yanı ile gebelik” 1994, Ankara.

 • T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hizmet İçi Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 192 No.lu “Uyum Güçlüğü (Hiperaktif) Olan Çocuklar” eğitim semineri bağlamında “Okul Korkusu” 5-9 Temmuz 1999, Ankara.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı ve Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, “Temel Sağlık Hizmetlerinde Psikososyal Travmaya Yaklaşım” İl Eğitimcilerinin Eğitimi Toplantısı kapsamında “Çocuklarda Travma Sonrası Ruhsal Bozukluklar ve Yaklaşım” 4-5 Ekim 1999, Ankara.

 • “Aile Terapilerinin Temelleri Kursu”, ANKÜSEM, Mart-Haziran 2003, Ankara.

 • Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Araştırma Görevlileri Eğitim Programı kapsamında “Aile Terapilerine Giriş”, 16-17 Haziran 2004.

 • Ankara Üniversitesi Sosyal Psikiyatri Enstitüsü yüksek lisans programı öğrencilerine “Aile Değerlendirme” (2005 yılına kadar), Ankara.

 • Ankara Üniversitesi Çankırı Sağlık Yüksek Okulu 3. Sınıf öğrencilerine “Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları’na Genel Bakış”.

 • Adli Tıp Kurumu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı, Adli Tıp Derneği ve Adli Bilimciler Derneği tarafından düzenlenen I. Adli Psikiyatri Kursu’nda “Duygusal İstismar”, “İstismarın Uzun Dönem Etkileri”, “İstismara Uğramış Çocukla Görüşme Teknikleri ve İstismarın Ruhsal Belirtileri Açısından Çocuğun Psikiyatrik Muayenesi”, 6-11 Şubat 2006, Ankara.

 • Çocuk Araştırmaları ve Rehberliği Derneği (ÇARE-DER) Aile Terapileri eğitim etkinlikleri kapsamında “Aile Yaşam Döngüsü” ve “Aile Terapisinde Düşünen Ekip”, 22 Şubat 2006, İstanbul.

 • Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Araştırma Görevlileri Eğitim Programı kapsamında “Bebek Ruh Sağlığı Temel Eğitimi” konulu kurs18-19 Mart 2006, Ankara.

 • Colorado Üniversitesi Denver Çocuk Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Brian Stafford ile birlikte “Erken Çocukluk Araştırmalarında Çok Eksenli Tanı Sınıflama Sistemlerinin Kullanımı” konulu çalışma grubu, 18 Nisan 2006, Ankara.

 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından düzenlenen Çocuk Polisi Eğitimi’nde, “Erken Evlilik ve Erken Cinsel Deneyimin Etkileri”, Suç Araştırma Soruşturma Merkezi (SESAM), 12 Mayıs 2006, Ankara.

 • Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Asistan Eğitimi: Bebek Ruh Sağlığında Değerlendirme konulu kurs yöneticiliği ve eğitmenliği. 21-22 Mart 2009, Ankara.,

 • Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Gençlik Kolu’na ‘Duygusal İstismar’, 2010-2014, Ankara.

 • ‘Cinsel İstismara Uğrayan Çocukla Adli Görüşme’ ve ‘İstismara Bağlı Ruhsal Belirtiler’: T.C. Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezi, 2010-2014, Ankara.

 • T.C. Sağlık Bakanlığı Çocuk İzlem Merkezleri Adli Görüşmeci Sertifika Programı kapsamında ‘Çocukla Adli Görüşme’ (2012-2014).

 • AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinin eğitim programı içerisinde “Aile Tedavileri” kuramsal ve uygulamalı eğitimi.

 • AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinin eğitim programı içerisinde “Bebek (0-3 yaş) Ruh Sağlığı” kuramsal ve uygulamalı eğitimi.

 • AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinin eğitim programı içerisinde “Nörolojik Silik Bulgular” uygulamalı eğitimi.

 • AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinin eğitim programı içerisinde “İstismar Kuşkusu Olan Çocukla Görüşme Yapma ve Yasal Bildirim” uygulamalı eğitimi.

 • AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı araştırma görevlilerinin eğitim programı içerisinde “Duygu Dışa Vurumu” uygulamalı eğitimi.

 • Poliklinik ve konsültasyon etkinlikleri çerçevesinde intern doktorlar, çocuk ruh sağlığı ve rotasyoner araştırma görevlileri ile ortak hasta izleme, olgu tartışmaları ve danışmanlık.

 • Ankara Üniversitesi Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi çalışanlarının aileleri değerlendirme ve kriz yaşantıları bağlamında yaklaşım becerilerini destekleyici danışmanlık.

 

Konferans ve Panel Sunumlarından:

 • “Bebek Ruh Sağlığı”: Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’nun hizmet içi eğitim programı, 3 Kasım 2000, Kütahya.

 • “İnsan İlişkileri”: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı ile Çankaya Rotary Klübü’nün yurt çapındaki ortak etkinliği kapsamında Aydınlıkevler Lisesi ve Anadolu Lisesi’nde ikinci kademe öğrencilerine yönelik söyleşi, 2000, Ankara.

 • “Bebeklerde Görülen Otizm Belirtileri”: Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar Sempozyumu, 19-21 Şubat 2001, Ankara.

 • “Annelik Donanımı ve Sistemik Yaklaşım”: Bahar Sempozyumları V, 24-29 Nisan 2001, Antalya.

 • “Çocuk Psikiyatrisi Eğitiminde Aile Terapisinin Önemi ve Sistemik Aile Terapisi Eğitimi”: I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 8-10 Mart 2002, İstanbul.

 • “Aile Terapileri”: XII. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 15-17 Mart 2002, İstanbul.

 • “Cinsel İstismar”: X. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 5-7 Haziran 2003.

 • “0-3 yaş arası Yaygın Gelişimsel Bozukluk”: Gelişimsel Nöropsikiyatri Toplantıları I, 29 Eylül-1 Ekim 2003.

 • “Cinsel Taciz, İhmal ve İstismar”: T.C. Ankara Valiliği Çankaya Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, 10 Ocak 2003, Ankara.

 • “Çocuğun Cinsel İstismarında Görüşme Tekniği” T.C. Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, 11 Aralık 2003, Ankara.

 • “Olgu sunumu: İstismar kuşkusu nedeniyle kuruma alınan kardeşlerin ailelerine iade edilebilmeleri için bütüncül klinik yaklaşım”: Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına düzenlenen XVII. Sempozyum: Koruma Altındaki Çocuklar. 23-25 Şubat 2004, Ankara.

 • “AÜTF Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları A.D.’na Son 1 Yılda SHÇEK Kuruluşları’ndan Başvuran Çocukların Demografik ve Klinik Profili”: Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına düzenlenen XVII. Sempozyum: Koruma Altındaki Çocuklar. 23-25 Şubat 2004, Ankara.

 • “Çocuk Psikiyatrisi Eğitiminde Aile Terapileri”: Prof. Dr. Mualla Öztürk anısına düzenlenen XVIII. Sempozyum: Aile Terapileri. 18-22 Şubat 2005, Ankara.

 • “Olgu Örnekleriyle Çocukluk Dönemi Ruhsal Bozuklukları ve Anne Baba Duygusal Dışavurumu” XV. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 21-24 Nisan 2005, İstanbul.

 • “Dişi Yetiştirilen Erkek Yalancı Hermafrodit Olgularda Uzun İzlemde Psikolojik Yaşam Kalitesi”: X. Pediyatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 8-11 Eylül 2005, Ankara.

 • “Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Olgu Örnekleriyle Değerlendirme ve İzlem”: 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 20-23 Nisan 2006, Antalya.

 • “Early Childhood Experience of Parental Mental Illness”:World Psychiatric Association International Congress, 12-16 Temmuz 2006, İstanbul. (Özeti Türk Psikiyatri Dergisi, 2006, Sayı 2, Ek Sayı 1, sa: 44).

 • “Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği Bebek Ruh Sağlığı Komisyonu Kuruluşu ve Çalışmaları”: 17.Ulusal Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 19-22 Nisan 2007 Çeşme – İzmir.

 • “Öğrenme Güçlüğü”: 51. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 7-10 Kasım 2007, Girne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

 • “Otizm”: 52. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 12-16 Kasım 2008, Antalya.

 • “Çocuk İstismarı”: M.E.B. Hasan Ali Yücel İlköğretim Okulu, 3.12.2008, Ankara

 • “Çocuk İstismarı”: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı 19.01.2009.

 • “Bebeklerde ve Küçük Çocuklarda Yeme Bozuklukları” 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 14-17 Nisan 2009, Antakya.

 • “Çocuk İstismarı ve İhmali”: 5. Ulusal Aile Hekimliği Günleri: Aile Hekimliğinde Güncel Yaklaşımlar, 4-6 Haziran 2009, Ankara.

 • “Gelişim Sürecinde İstismarın Ruhsal Etkileri” Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, 28-30 Eylül 2009, Ankara.

 • “Öğrenme Güçlüğü”: 53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 21-25 Ekim 2009, Marmaris.

 • ‘Cinsel Kimlik ve Cinsel Farklılaşma Bozuklukları’: 20. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24-28 Nisan 2010.

 • ‘Çocukta Suç Davranışı ile İlgili Ruhsal Bozukluklar’ Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği eğitim etkinlikleri kapsamında Sincan Saraycık Meslek Lisesi, 24 Mayıs 2010, Ankara.

 • ‘İstismara Bağlı Kafa Travmasında Ruhsal Gelişimsel Risk Etmenleri’: II. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi: Sarsılmış Bebek Sendromu (İstismara Bağlı Kafa Travması), 26-28 Mayıs 2010, Ankara.

 • “Gelişim Sürecinde İstismarın Ruhsal Etkileri”: Bilim Eğitim Estetik Kültür Araştırmaları Vakfı (BEKSAV) Çocuk İstismarı Sempozyumu, 29-30 Mayıs 2010, Ankara.

 • “Bebek Ruh Sağlığı”: 5 Şubat 2011, Ünye.

 • “Çocuğun Duygusal İstismarı”: Atılım Üniversitesi Psikoloji Bölümü, 25 Mart 2011, Ankara.

 • ‘Battling Crosscurrents in the Prevention and Treatment of Child Abuse and Neglect’. Excellence in Child Mental Health Kongresi, 30 Kasım – 3 Aralık 2011, İstanbul.

 • “Duygusal İstismar”: Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği (webinar), 22 Aralık 2011, Ankara.

 • “Duygusal İstismar”: Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği (webcast), 31 Ocak 2011, Ankara.

 • “Bebek Büyürken”: 22. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi, 24 – 27 Nisan 2012, Bolu.

 • “4+4+4 Eğitim Sisteminin Çocukların Ruhsal Gelişimi Üzerinde Beklenen Etkileri”: 14 Eylül 2012, Ankara.

 • “Adli Görüşmeci Eğitiminin İlkeleri”: T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ‘İstismara Uğrayan Çocuklar İçin Yapılandırılmış Kurum Modellerinin Değerlendirilmesi Çalıştayı, 6-7 Eylül 2012, Ankara.