elinesnellogo.jpg
RUNA-IDIL-USLU-cut-COLOR.png
 

Sayfama Hoşgeldiniz.

Bu sayfayı okuyorsanız, olasılıkla çocuğunuzun davranışları ile ilgili olarak sizi düşündüren konular vardır. Okul başarısı, insanlarla ilişkileri, duygusal durumu ya da bazı yönleriyle gelişimi açısından endişeleriniz olabilir. Aklınızdaki sorulara yanıt bulmak ve çocuğunuzun sorunlarını çözmesine yardım etmek istiyorsunuz.

Çocuklarda doğumdan itibaren her yaşta duygusal ve davranışsal sorunlar görülebilir.

Araştırmalar her 8-9 çocuktan birinin tanı alabilecek düzeyde psikiyatrik belirtilere sahip olduğunu gösteriyor. Bu belirtiler doğuştan (yapısal-gelişimsel nitelikte) olabileceği gibi çevresel etmenlere ya da yaşam olaylarına bağlı olarak ortaya çıkabiliyorlar. Sorunların giderilmesinde erken tanının ve doğru girişimlerin yapılmasının önemi büyüktür. Bu nedenle bir çocukta davranış sorunları görüldüğünde zaman yitirmeden çocuk psikiyatristine başvurulması ve çocuğun değerlendirilmesinin sağlanması yararlı olur.

Sorunu tanımlamak ve doğru yaklaşmak için önce “çocuğu” tanımak gerekir. Gelişimsel açıdan bakıldığında, onsekiz yaşından küçük tüm bireyler çocuktur. Çocukluk dönemi, beynin ve bedenin en hızlı geliştiği yaşam dönemidir. Buna bağlı olarak çocuğun aklı, duyguları ve davranışları da adeta günden güne değişir. Normal kabul edilebilecek ruhsal özellikler de geniş bir aralık içindedir ve çocuktan çocuğa farklılık gösterir. Psikiyatristin öncelikli görevi, “normal olan ile olmayanı” ayırabilmektir.  Bir başka deyişle, akranı çocukların çoğunda olabilecek ve çocuğun günlük işlevselliğini bozmayan davranışlarla, ruhsal bozukluk belirtilerini doğru sınıflayabilmektir.

Bu sayfada mesleki kimliğim ve iletişim bilgilerim yanısıra, çocuk ve gençlerde görülen ve çocuk – ergen psikiyatristinin çalışma alanı kapsamında olan zihinsel, duygusal ve davranışsal durumlar tanımlanmıştır. Ayrıca, mesleki deneyimime dayanarak, bir çocuk – ergen psikiyatristiyle yapacağınız çalışma sürecine katkıda bulunacağını düşündüğüm öneriler sıralanmıştır. Sayfamda yer alan bilgiden yararlanmanızı umar, sağlıklı günler dilerim.

Prof. Dr. Runa İdil Uslu

 
 
 

İletişim:

Telefon: 0312 4425566

E-mail: uslurunaidil@gmail.com

Yerleşkemiz:

Officium Beytepe A Blok No:26,

Sultan Süleyman Blv. 5314 Cd
Beytepe Mh. Ankara, Türkiye