Prof.Dr. Runa İdil Uslu’nun  Yayınları:

 • EROL, N., USLU, R. (1992) Gebe kadınla ve 0-2 yaşında çocuğu olan annelerle görüşme kayıt formu. Çeviri. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Psikiyatrisi Bilim Dalı ve Dünya Sağlık Örgütü işbirliğinde yürütülen “Temel Sağlık Hizmetleri Yoluyla Çocuğun Psikososyal Gelişiminin Desteklenmesi.” çalışması kapsamında hazırlanmış ve bastırılmıştır. 

 • YALIN, A., KAYATEKİN, E., USLU, R. (1994) Bir aile tedavisi eğitim modeli. Psikiyatri, Psikoloji ve Psikofarmakoloji Dergisi, 2(3): 267-272. 

 • USLU, R. (1994) Ölümcül hastalık ve tedavi ekibi: Tükenmişlik Sendromu. Çocuk Psikiyatrisinde Konsültasyon Liyezon içinde, Kerimoğlu E.(ed). Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s: 81-90. 

 • USLU, R. (1994) Çocuk hakları. Hemşirelikte Etik Sempozyumu içinde,  Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s: 37-43. 

 • USLU, R., DEMİRERGİ N. (1995) Çocukluk başlangıçlı şizofreni: I. Epidemiyoloji, klinik belirtiler ve tanı sorunu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 2(3):164-174. 

 • YALIN, A., KAYATEKİN, E., USLU, R. (1996) Örneklerle sistemik aile tedavisi yaklaşımı. Aile Tedavileri içinde, Kerimoğlu E.(ed). Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, s: 113-136. 

 • USLU, R.  (1997) Çocukluk başlangıçlı şizofreni: II. Etiyolojiye yönelik varsayımlar, nörobiyolojik ve nöropsikolojik çalışmalar, aile çalışmaları ve sağaltım. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi. 4(1): 39-49. 

 • USLU, R. (1997) Çocuklarda nörolojik silik bulgular ve çocukluk dönemi ruhsal bozuklukları ile ilişkisi: Bir gözden geçirme. Türk Psikiyatri Dergisi. 8(2): 131-137. 

 • USLU, R. (1997) Ruhsal bozukluğu olan çocuklarda nörolojik silik bulguların araştırılması. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi. 5(2): 94-103. 

 • ÇAKMAK M., BERBEROĞLU M., ÖCAL G., DİNDAR H., KANMAZ T., USLU, R., YÜCESAN, S. (1998) Kırkdokuz hastada kuşkulu genital yapı deneyimlerimiz. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 23(3):152-159. 

 • USLU, R. (1998) Hastanede yatan çocuk. Klinik Bilimlere Giriş içinde, Doğan YB (ed.), Ankara Üniversitesi Antıp A.Ş.Basımevi, Ankara, s:231-237. 

 • KILIÇ E.Z., USLU R. (2000) Aile Terapisinin Temel Kavramları. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı II. Basım içinde, SAYIL I (ed.), Ankara Üniversitesi Antıp A.Ş. Basımevi, Ankara, s:423-434. 

 • USLU R. (2000) Dışa–atım Bozuklukları. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı içinde, Sayıl I. (ed), II. Basım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara, s:685-688. 

 • USLU R. (2000) İletişim Bozuklukları. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı içinde, Sayıl I. (ed), II. Basım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara, s:699-703. 

 • USLU R. (2000) Tik Bozuklukları. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ders Kitabı içinde, Sayıl I. (ed), II. Basım, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANTIP A.Ş. Yayınları, Ankara, s:705-708. 

 • ERDEN G., KILIÇ EZ., USLU R., KERİMOĞLU E. (2000) Çocuklar İçin Travma Sonrası Stres Tepki Ölçeği: Türkiye Geçerlik, Güvenirlik Ön Çalışması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3): 143-149.  

 • KILIÇ EZ., USLU R., ERDEN G., KERİMOĞLU E. (2000) Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerini Sürdüren Ailesel Etmenler. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 6(3): 150-157. 

 • USLU R., KILIÇ E.Z. (2001) Çocukların travmatik bir olaya ilişkin yaşantıları: Betimleyici bir çalışma. Kriz Dergisi, 8(2):1-16. 

 • USLU R. (2001) Öğrenme Bozukluklarının Nörobiyolojisi. Dikkat Eksikliği – Hiperaktivite Bozukluğu ve Özgül Öğrenme Güçlüğü içinde. Aysev A. ve Kerimoğlu E (ed.), Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Basımevi, Ankara. 

 • SAYIL I, CANAT S, AKDUR R, KILIÇ EÖ, USLU R, DEVRİMCİ ÖZGÜVEN H, ÖNCÜ B, DOĞAN S, KOÇAK OM, KENDİ M, ALDEMİR S, ÇELİK S, ÖZTOP D, YALÇIN A, YILMAZ A, GÜNEY S. (2001) Depremzede ailelere yönelik koruyucu müdahale çalışması. Kriz Dergisi 9(1): 1-12. 

 • *ERDEN G., KURDOĞLU F., USLU R (2002). İlköğretim okullarına devam eden Türk çocuklarının sınıf düzeylerine göre okuma hızı ve yazım hataları normlarının geliştirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 13(1):5-14. 

 • UÇAR T, TUTAR E, AYSEV A, YILMAZ E, USLU R, KERİMOĞLU E, ATALAY S. (2002) İmipramin kullanan çocuklarda elektrokardiyografik değişiklikler. MN Kardiyoloji, 9(1): 41-43.

 • USLU R. (2004) Kulak Burun Boğaz Uygulamalarının Psikososyal Yönleri. Modern Tıp Seminerleri: Pediyatrik KBB. Akyol U. (ed.), Güneş Kitabevi, Ankara, s: 84-89. 

 • USLU R. (2004)  Cinsel Örselenmeye Öğretmenin Yaklaşımı. T.C. Ankara Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü, Cinsel Taciz Paneli içinde. Oskargil Göktepe E. (Ed.), Demircioğlu Matbaacılık, Ankara, s: 45-50. 

 • USLU R., ÖZCAN Ö. (2004) Kliniğe getirilen yuva çocuklarının psikososyal özellikleri. Koruma Altındaki Çocuklar: Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XVII. Sempozyum Sunumları içinde. Uslu R. (ed.) Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, sa: 93-112. 

 • USLU R. (2004) Sonuç bildirgesi. Koruma Altındaki Çocuklar: Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XVII. Sempozyum Sunumları içinde. Uslu R. (ed.) Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, sa: 203-208.  

 • KILIÇ E., USLU R. (2004) Olgu Sunumu: B. Ailesi. İstismar kuşkusu nedeniyle kuruma alınan kardeşlerin ailelerine iade edilebilmeleri için bütüncül klinik yaklaşım. Koruma Altındaki Çocuklar: Prof. Dr. Mualla Öztürk Anısına XVII. Sempozyum Sunumları içinde. Uslu R. (ed.) Ankara Üniversitesi Matbaası, Ankara, sa:55-60. 

 • ÖZEL E.T., USLU R. (2004) Çocuklarda düşünce akışı bozuklukları ve değerlendirilmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 11(3): 144-152. 

 • USLU R. (2005) Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Koruma Altındaki Çocuklar Sempozyumu sonuç bildirgesi. Gelişimsel Pediatri içinde. Ertem İ. (Ed.) Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı, Ankara, sa: 579-586. 

 • USLU R. (2005) Dişi Yetiştirilen Erkek Yalancı Hermafroditli Olgularda Uzun İzlemde Psikolojik Yaşam Kalitesi. X. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi Kitabı, s:40-45. 

 • GÜMÜŞ DOĞAN D, BİNGÖLER B, ÜNAL Ö, USLU R, ÖZTÜRK ERTEM İ (2006) Bebeklik ve Erken Çocukluk Döneminde Ruh Sağlığı ve Gelişimsel Sorunların Tanı Sınıflaması: Yenilenmiş (Çeviri). Gelişimsel Pediatri (Eki). Ertem İ. (Ed.) Çocuk Hastalıkları Araştırma Vakfı, Ankara.

 • *USLU R, ERDEN G, KAPÇI EG. (2006) Psychoeducation by expressed emotion in parents of children with learning disorders. Psychological Reports, 98: 291-306. 

 • USLU R. (2007) Bebeklik ve erken çocukluk dönemlerinde yeme bozuklukları. Psikiyatri Temel Kitabı içinde Köroğlu E., Şenol S. (Eds.). Hekimler Yayın Birliği, Ankara, sa: 844-849.

 • USLU R. (2007) İntersekste Cinsel Kimlik Gelişimi, Cinsiyet Tayini Ve Tedavi Girişimlerine İlişkin Tartışmalar. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları içinde, Aysev A., Işık Y (Eds.), Golden Print, İstanbul, 703-708.

 • *USLU R, ÖZTOP D, ÖZCAN Ö, YILMAZ S, BERBEROĞLU M, ADIYAMAN P, ÇAKMAK M, KERİMOĞLU E, ÖCAL G. (2007) Erkek Yalancı Hermafrodit Olguların Yetiştirildikleri Cinsiyetle İlişkili Biyopsikososyal Değişkenler. Türk Psikiyatri Dergisi, 18(2):100-108.

 • *USLU M, USLU R, EKŞİOĞLU F, ERBERK ÖZDEN N. (2007) Impulsivity and hyperactivity in children with extremity fractures. Clinical Orthopaedics and Related Research 460:192-195. 

 • *ÖZTOP D, USLU R. (2007) Behavioral, interactional and developmental symptomatology in toddlers of depressed mothers: a preliminary clinical study within the DC:0-3 framework, The Turkish Journal of Pediatrics, 49 (2): 171-178.

 • *USLU R, KAPÇI EG, ÖZTOP D. (2007) Neurological soft signs in comorbid learning and attention deficit hyperactivity disorders. The Turkish Journal of Pediatrics, 49 (3): 263-269. 

 • USLU R, ÖZALP O, BİLGİÇ A, ERDOĞAN G. (2007) Bebek Ruh Sağlığı Polikliniğine Başvuran Hastalarda TS:0-3YB Tanı Dağılımı’na İlişkin Bir Ön-Çalışma. Türkiye Klinikleri – Psikiyatri Özel Sayısı, 3(3): 8-13.

 • *USLU R, ÖZTOP D, ÖZCAN Ö, YILMAZ S, BERBEROĞLU M, ADIYAMAN P, ÇAKMAK M, KERIMOĞLU E, ÖCAL G. (2007) Factors Contributing To Sex Assignment and Reassignment Decisions in Turkish Children With 46,XY Disorders of Sex Development. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism 20(9): 1001-1016.

 • USLU R. (2007) Cinsiyet Gelişimi Bozukluğu ve Çocuk. Çocuk Hastalıklarında Biyopsikososyal Yaklaşım içinde, Tüzün Ü. (Ed.) Epsilon, İstanbul, 148-162.

 • KILIÇ BG, USLU R, AYSEV A. (2007) “A Preliminary Evaluation of Consultation-Liaison Services for Children at a University Hospital: Lessons Learned to Enhance Efficacy.” Yeni Sempozyum, 45(4): 163-169.

 • *USLU R, USLU M. (2008) Extremity fracture characteristics in children with impulsive/hyperactive behavior. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 128:417-421.

 • PELTEK KENDIRCI HN, ŞAYLIK F, YILMAZ G, USLU R, KUŞGÖZOĞLU T. Bir Çocuk İhmali Vakası. (2008) Türkiye Klinikleri Pediatri Dergisi, 17(3):198-202

 • ÖZTOP DB, ÖZEL ÖZCAN Ö, USLU R, EROL N. (2007) Bebeklik ve erken çocukluk döneminin ruhsal-gelişimsel değerlendirmesi: Bebek Ruh Sağlığı Ünitesi işleyişi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 14(3):157-166.

 • USLU R (2008) Gelişimsel psikopatolojinin temel kavramları. Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Temel Kitabı içinde, Çuhadaroğlu Çetin F, Coşkun A, İşeri E, Miral S, Motavallı N, Pehlivantürk B, Türkbay T, Uslu R, Ünal F (ed), Hekimler Yayın Birliği, Ankara, s:137-146.

 • BURGU B, SÜER E, GÜRKAN K, USLU R, SOYGÜR T. (2008) Prospective analysis of voiding disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Pediatric Urology, 4 (Supp. 1): 36. 

 • *KAPÇI EG, USLU R, TÜRKÇAPAR H, KARAOĞLAN A. (2008) Beck Depression Inventory II: Evaluation of the psychometric properties and cut-off points in a Turkish population. Depression and Anxiety, 25:E104-E110.

 • *USLU Rİ, KAPÇI EG, ÖNCÜ B, UĞURLU M, TÜRKÇAPAR M (2008) Psychometric properties and cut-off scores of the Beck Depression Inventory – II in Turkish adolescents. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 15:225-233.

 • USLU Rİ (2008) Çocukluk döneminde örselenme riskini artıran psikiyatrik bozukluklar. Türkiye Klinikleri Pediatrik Bilimler, 4:12-17.

 • *T AKAR, AKDUR R, AGİRTAN CA, AYDİN C, AYTAR G, BELGEMEN T, BEZİRCİ O, BEYAZOVA U, BEYAZTAS FY, BUKEN B, BUKEN E, CAN D, CANTÜRK G, COSKUN A, CELİK A, CETİN F, COSKUN AG, DALLAR Y, DEMİREL B, DEMİROGULLARİ B, DERMAN O, DİLLİ D, ERSAHİN Y, EŞİYOK B, EVİNC G, GENCER O, GÖKLER B, GULNAR SB, HANCİ H, ISERI E, ISİR AB, ISITEN N, KALE G, KARADAG F, KAMBUR N, KİLİÇ B, KULTUR E, KURTAY D, KURUOGLU A, MİRAL S, ODABASİ AB, ORAL R, ORHON FS, ÖZBESLER C, OZDEMİR D, OZKOK MS, OZMERT E, OZTOP DB, PASLİ F, POLAT O, SAHİN F, SALACİN S, SUSKAN E, TEKİN D, TEKSAM O, TİRAS U, AR TUMER AR, B ULUKOL B, USLU R, TAS FV, VATANDAS N, VELİPASAOGLU S, YAGMUR F, YAĞMURLU A, YALCİN S, YAVUZ S, YURDAKOK K (Yazar isimleri soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır) (2009) Establishment of Interdisciplinary Child Protection Teams in Turkey 2002-2006: Identifying the strongest link can make a difference! Multi-center Collaboration on Improving the Clinical Management of Child Abuse and Neglect, Child Abuse and Neglect, 33:247-55.

 • KAPÇI EG, USLU Rİ, AKGÜN E, ACER D (2009) İlköğretim çağı çocuklarında duygu ayarlama: bir ölçek uyarlama çalışması ve duygu ayarlamayla ilişkili etmenlerin belirlenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 16(1):13-20. 

 • *USLU Rİ, KAPÇI EG, YILDIRIM R, ÖNEY AE. (2010) Sociodemographic Characteristics of Turkish Parents in Relation to Their Recognition of Emotional Maltreatment. Child Abuse and Neglect 34:345-353.

 • *GÜRKAN K, BİLGİÇ A, TÜRKOĞLU S, KILIÇ B, AYSEV A, USLU R (2010). Depression, Anxiety and Obsessive-Compulsive Symptoms and Quality of Life in Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) During Three Month Methylphenidate Treatment, Journal of Psychopharmacology, 24(12):1810-1018. OnlineFirst, published on November 25, 2009 as doi: 10.1177/0269881109348172.

 • *BURGU B, AYDOĞDU O, GÜRKAN K, USLU R, SOYGÜR T. (2011) Lower urinary tract conditions in children with attention deficit hyperactivity disorder: correlation of symptoms based on validated scoring systems. Journal of Urology, 185(2): 663-668.

 • *ÖCAL G, BERBEROĞLU M, ŞIKLAR Z, BİLİR P, USLU R, YAĞMURLU A, TÜKÜN A, AKAR N, SOYGÜR T, GÜLTAN S, GEDİK VT (2010) Disorders of sexual development: an overview of 18 years experience in the pediatric Endocrinology Department of Ankara University. Journal of Pediatric Endocrinology and Metabolism, 23(11):1123-1132.

 • *BİLGİÇ A, GÜRKAN K, TÜRKOĞLU S, AKÇA ÖF, KILIÇ BG, USLU R. Iron deficiency in preschool children with autistic spectrum disorders. Research in Autism Spectrum Disorders Volume 4, Issue 4, October–December 2010, Pages 639–644

 • *KAPCİ EG, KUCUKER S, USLU RI. (2010) How Applicable Are Ages and Stages Questionnaires for Use With Turkish Children? Topics in Early Childhood Special Education, November 2010 vol. 30, no. 3, 176-188. 

 • *BİLGİÇ A, USLU R, Özalp Kartal O (2011) Yaygın Gelişimsel Bozukluk ve Gelişim Geriliği Olan Bebek ve Küçük Çocukların TS 0-3 YB Temelinde Değerlendirilmesi. Nöropsikiyatri Arşivi Nöropsikiyatri Arşivi; 48: 189-94.

 • *KÜÇÜKER S, KAPÇI E, USLU RI (2011) Evaluation of the Turkish Version of the “Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional” in Identifying Children With Social-Emotional Problems. Infants & Young Children: April–June 2011 – Volume 24 – Issue 2 – p 207–220.

 • *AKCA OF, UGUR C, COLAK M, KARTAL OO, AKOZEL AS, ERDOGAN G, USLU RI (2011) Underinvolved Relationship Disorder and related factors in a sample of young children. Early Human Development, 88: 327-332. 

 • *KAPÇI EG, USLU RI, SUKHODOLSKY D, ATALAN-ERGİN D, ÇOKAMAY G Cognitive Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students. Journal of Cognitive – Behavioral Psychotherapy and Research (Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar Dergisi) 2012, 1(2): 121-126.

 • *KARABEKİROĞLU K, USLU R, KAPÇI SEYİTOĞLU EG, ÖZBARAN B, ÖZTOP DB, ÖZEL ÖZCAN Ö, DOĞANGÜN B, ŞİŞMANLAR ŞG, GÖRKER I, FİDAN T, BAHALI MK, BARUT Y, GÜRKAN K, KILIÇ BG, AY P, AKBAŞ S, PEKŞEN Y, TAŞKIN B, BİLGİN N, ÇENGEL KÜLTÜR SE, FOTO ÖZDEMİR D, İŞERİ E. (2012) A Nationwide Study of Social-Emotional Problems in Young Children in Turkey. Infant Behavior and Development 2013 Feb;36(1):162-70. doi: 10.1016/j.infbeh.2012.11.007. Epub 2013 Jan 22.

 • *YÜRÜMEZ E, AKÇA EF, UĞUR Ç, KILIÇ BG, USLU RI. Mothers’ Alexithymia, Depression and Anxiety Levels and Their Association with the Quality of Mother-Infant Relationship: A Preliminary StudyInternational Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 2014 Jul 4:1-24. [Epub ahead of print]

 • (* ISI Web of Science ve Medline’da Yer Alan Dergilerde Yapılan Yayınlardır)


Kongre Bildirilerinden:

 • ÇAKMAK, M., USLU, R., DİNDAR, H., ÖCAL, G., YÜCESAN, S. (1996) Psychosocial aspects of the intersex. Sözel bildiri, Intersex: An International Workshop, İstanbul. 

 • USLU, R, ERMAN, Ö. (1998) “Öğrenme bozukluğu ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda nörolojik silik bulgular.” konulu sözel bildiri. 8. Ulusal Çocuk Psikiyatrisi Kongresi,  26-29 Nisan 1998, Sapanca. 

 • USLU R, KURDOĞLU F, ERDEN G (1999) Learning disorders and parent expressed emotion.  Poster Bildiri, ESCAP 11th International Congress, Hamburg.

 • ERDEN G, KURDOĞLU F, USLU R (1999) Learning disability: Emotions, self-concept and parent training. Poster Bildiri, ESCAP 11th International Congress, Hamburg.

 • KILIÇ E, USLU R, ERDEN G, KERİMOĞLU E (1999) Which factors affect childhood PTSD? Poster Bildiri, ESCAP 11th International Congress, Hamburg.

 • KILIÇ E, USLU R, ERDEN G, KERİMOĞLU E. Çocuklarda Travma Sonrası Stres Bozukluğu Belirtilerini Sürdüren Etmenler. Poster Bildiri, VI. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, 28-31 Ekim 1999, Nevşehir. 

 • SAYIL I, CANAT S, AKDUR R, KILIÇ EÖ, USLU R, DEVRİMCİ ÖZGÜVEN H, ÖNCÜ B, DOĞAN S, KOÇAK OM, KENDİ M, ALDEMİR S, ÇELİK S, ÖZTOP D, YALÇIN A, YILMAZ A, GÜNEY S. “Depremzede ailelere yönelik koruyucu müdahale çalışması.” konulu sözel bildiri. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 3-7 Ekim 2000, Antalya.

 • USLU R. Kuşkulu Genital Yapı Nedeniyle İzlenen Çocuklara Psikososyal Yaklaşım. Sözel bildiri, II. Uluslar arası Adolesan ve Sorunları Kongresi, 27-30 Eylül 2001, Kapadokya. 

 • USLU R, KURDOĞLU F, ERDEN G Özgül Öğrenme Bozukluğu Olan Çocukların Anababalarının Duygusal Dışavurum Düzeyleri ve Aile İşlevlerine Eğitici – Etkileşimsel Aile Grup Terapisinin Etkisi. Sözel bildiri, I. Ulusal Aile ve Evlilik Terapileri Kongresi, 8 – 10 Mart 2002, İstanbul. 

 • ÖZTOP D, ÖZCAN Ö, USLU R, EROL N Psikopatoloji Gelişiminin Erken Tanısı: Bebeğin Ruhsal – Gelişimsel Yönden Değerlendirilmesi. Poster bildiri, 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi, 28 Eylül – 3 Ekim 2004, İzmir.

 • USLU R., YILMAZ S. “Bir erkek yalancı hermafrodit olgunun cinsel kimlik değerlendirmesi sürecinde yaşanan güçlükler.” konulu sözel bildiri. X. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi,  8-11 Eylül 2005, Ankara. 

 • ÇATLIK A., ADIYAMAN P., BERBEROĞLU M., ÖÇAL G., ŞIKLAR Z., KARA C., USLU R., KERİMOĞLU E. “Cinsiyet seçiminde Money hipotezini sorgulayan bir olgu.” konulu sözel bildiri. X. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi,  8-11 Eylül 2005, Ankara. 

 • ADIYAMAN P., ÖÇAL G., BERBEROĞLU M., ŞIKLAR Z., KARA C., USLU R., KERİMOĞLU E. “Beyin virilizasyonu göstermeyen bir 5α Steroid Redüktaz (5αSR2) enzim eksikliği olgusu” konulu sözel bildiri. X. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi,  8-11 Eylül 2005, Ankara. 

 • USLU R, ÖZTOP D, ÖZCAN Ö, YILMAZ S, ADIYAMAN P, BERBEROĞLU M, ÖCAL G, KERİMOĞLU E. “Erkek Yalancı Hermafrodit Olguların Yetiştirildikleri Cinsiyet İle İlişkili Biyopsikososyal Değişkenler” konulu poster sunumu. X. Pediyatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 8-11 Eylül 2005, Ankara. 

 • USLU R, ÖZTOP D, ÖZCAN Ö, YILMAZ S, ADIYAMAN P, BERBEROĞLU M, ÖCAL G, KERİMOĞLU E. “Erkek Yalancı Hermafrodit Olguların Cinsiyet Tayini İle İlişkili Biyopsikososyal Değişkenler” konulu poster sunumu. X. Pediyatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi, 8-11 Eylül 2005, Ankara. 

 • USLU R, ÖZTOP D, ÖZCAN Ö, YILMAZ S, ADIYAMAN P, BERBEROĞLU M, ÖCAL G, KERİMOĞLU E. “Children with Male Pseudohermaphroditism: Biological and Psychological Differences with Respect to Gender of Rearing” konulu poster sunumu. The 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics. 21-24 Eylül 2005, İstanbul. 

 • KILIÇ BG, AYSEV A, USLU R. “A Preliminary Evaluation of Consultation-Liaison Services for Children at a University Hospital: Lessons Learned to Enhance Efficacy.” konulu poster sunumu. The 8th Annual Scientific Meeting of the European Association of Consultation Liaison Psychiatry and Psychosomatics. 21-24 Eylül 2005, İstanbul. 

 • USLU R, ÖZTOP D, ÖZCAN Ö, YILMAZ S, BERBEROĞLU M, ADIYAMAN P, ÇAKMAK M, KERİMOĞLU E, ÖCAL G. Erkek Yalancı Hermafroditizmi Olan Çocuklarda Cinsiyet Tayini Kararlarını Yordayan Endokrinolojik ve Psikososyal Özellikler Poster Bildiri, 16. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi. 20-23 Nisan 2006, Belek-Antalya. 

 • USLU Rİ, ÖZALP O, BİLGİÇ A, ERDOĞAN G. Bebek Ruh Sağlığı Polikliniğine Başvuran Hastalarda TS:0-3YB Tanı Dağılımı’na İlişkin Bir Ön-Çalışma. Poster Bildiri, 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Çeşme-İzmir.

 • TÜRKOĞLU S, BİLGİÇ A, USLU  Otistik Bozukluğu olan ayrı yumurta üçüzleri: Olgu sunumu. Poster Bildiri, 17. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, 19-22 Nisan 2007, Çeşme-İzmir.

 • BURGU B, SÜER E, GÜRKAN K, USLU R, SOYGÜR T Prospective Analysis of voiding disorders in children with attention deficit hyperactivity disorder. Sözel Bildiri. XIXth Annual ESPU Congress, 23-26 Nisan 2008, Nice, Fransa

 • KURDOĞLU S, USLU R, KAPÇI EG, KURT E Eğiticilerin Çocuk Örselemesini Değerlendirme Aracı’nın Türk öğretmenlerine uyarlanması. Sözel Bildiri. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2008, Ankara.

 • USLU R, KAPÇI EG Anababalar duygusal örselemenin farkında mı? Sözel Bildiri. VI. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi. Türkiye’de Çocuk Yetiştirme: Yaklaşımlar, Yöntemler, Sorunlar, Çözümler. 13-15 Ekim 2008, Ankara.

 • BİLGİÇ A, GÜRKAN CK, TÜRKOĞLU S, AKÇA ÖF, KILIÇ BG, USLU Rİ. Iron deficiency in young Children with autism spectrum disorders. Poster bildiri, International Meeting for Autism Research, 7-9 Mayıs 2009, Chicago Illinois, A.B.D.