ÇOCUK VE ERGENLERDE GÖRÜLEN PSİKİYATRİK SENDROMLAR:

Bu sayfada çocuk ve ergenlerde ele aldığımız ruhsal sorunlar ve/veya sorunlara neden olabilecek gelişimsel özellikler listelenmiştir. Sıralanan başlıklar, çocuk ve gençlerde zihinsel, duygusal, davranışsal ve toplumsal güçlüklere yol açabileceği için psikiyatristin çalışma alanına girmektedir.

Söz konusu sorunların giderilmesinde ilaç tedavileri, psikoterapiler, çocuğun ve ailenin psikoeğitimi, danışmanlık gibi yaklaşımlar kullanılmaktadır.

 • Zekâ Gerilikleri

 • Otizm Spektrumu Bozuklukları

 • Özgül Öğrenme Güçlükleri

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

 • Yıkıcı Bozukluklar, Dürtü Denetimi ve Davranım Bozuklukları

  • Karşıt Olma – Karşı Gelme Bozukluğu

  • Davranım Bozukluğu

  • Dürtü Denetim Bozukluğu

  • Uyum Bozuklukları

 • Kaygı Bozuklukları

  • Ayrılma Kaygısı Bozukluğu

  • Seçici Konuşmama

  • Sosyal Fobi

  • Yaygın Kaygı Bozukluğu

  • Panik Bozukluğu

  • Özgül Korkular

 • Duygu Durum Bozuklukları

  • Depresyon

  • Bipolar Bozukluk

 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu

 • Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve İlişkili Bozukluklar (Biriktiricilik, Saç Yolma, Deri Yolma Bozuklukları vd.)

 • Çözülme (Disosiyasyon) Bozuklukları

 • Tepkisel Bağlanma Bozuklukları

 • Bedensel Belirti Bozuklukları ve İlişkili Bozukluklar (Hastalık Kaygısı, Yapay Bozukluk vd.)

 • Tik Bozuklukları

 • Yineleyici Hareket Bozuklukları

 • Konuşma Bozuklukları

 • Dışa-Atım Bozuklukları

  • Enürezis (İdrar Kaçırma)

  • Enkoprezis (Dışkı Kaçırma)

 • Uyku – Uyanıklık Bozuklukları

 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları

  • Bebek ve Küçük Çocukların Beslenme ve Yeme Bozuklukları

  • Ergenlerde Yeme Bozuklukları

 • Cinsiyetinden Hoşnut Olmama

 • Madde ile İlişkili Bozukluklar ve Bağımlılık Bozuklukları

 • Şizofreni ve Diğer Psikozla Giden Bozukluklar

 • Çocuk Eğitimi ile İlgili Sorunlar

  • Anababa Çocuk İlişkisi Sorunu

  • Kardeş İlişkisi Sorunu

  • Anababadan Ayrı Büyüme

  • Anababa İlişkisindeki Sıkıntılardan Etkilenme

 • Birincil Destek Kaynaklarıyla İlgili Sorunlar

  • Boşanma

  • Yas Tepkisi

 • Çocuğun Bedensel, Cinsel ve Duygusal Örselenmesi ve İhmali